Véletlenszerű találat!

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus

2016-11-26 6 Dailymotion

A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!