Véletlenszerű találat!

养鸡《夜曲》YOUNG-G "Nocturne" 《2017快乐男声》

2017-07-28 62 15 7,970 YouTube

A letöltés gomb megjelenik miután kedvelted.

Köszönjük szép!
Mp3 letöltés

为你弹奏肖邦夜曲 纪念我死去的爱情 夜风一样声音心碎也很好听 你埋藏的地方叫幽冥 一群嗜血蚂蚁 被腐肉所吸引 OH我面无表情 看孤独的风景 (失去你)爱恨开始分明 (失去你)还有什么事好关心 那些断翅的蜻蜓散落在这森林 OH我的眼睛没有丝毫同情 失去你泪水浑 浊 不 清 失去你我连笑容 都 有 阴 影 风长在满青苔的屋顶嘲笑我的伤心 像一口没有水的枯井 我用凄美的自信描出后悔莫及的那爱情 YEP 为你弹弹萧邦的夜曲 纪念我死死去的爱情 跟夜夜风一样的声音 HERE WE GO NOW 作词:方文山 作曲:周杰伦 wèi nǐ tán zòu xiāobāng yèqǔ jìniàn wǒ sǐqù de àiqíng yè fēng yīyàng shēngyīn xīn suì yě hěn hǎotīng nǐ máicáng dì dìfāng jiào yōumíng yīqún shì xiě mǎyǐ bèi fǔròu suǒ xīyǐn OH wǒ miàn wú biǎoqíng kàn gūdú de fēngjǐng (shīqù nǐ) ài hèn kāishǐ fēnmíng (shīqù nǐ) hái yǒu shé me shì hǎo guānxīn nàxiē duàn chì de qīngtíng sànluò zài zhè sēnlín OH wǒ de yǎnjīng méiyǒu sīháo tóngqíng shīqù nǐ lèishuǐ húnzhuó bù qīng shīqù nǐ wǒ lián xiàoróng dōu yǒu yīnyǐng fēng zhǎng zài mǎn qīngtái de wūdǐng cháoxiào wǒ de shāngxīn xiàng yīkǒu méiyǒu shuǐ de kūjǐng wǒ yòng qīměi de zìxìn miáochū hòuhuǐ mò jí dì nà àiqíng YEP wèi nǐ dàn dàn xiāobāng de yèqǔ jìniàn wǒ sǐ sǐqù de àiqíng gēn yè yè fēng yīyàng de shēngyīn HERE WE GO NOW