Véletlenszerű találat!

A Szent Szellem megnyilvánulásai - Németh Sándor igehirdetése

2014-04-03 96 8 8,855 YouTube

A letöltés gomb megjelenik miután kedvelted.

Köszönjük szép!
Mp3 letöltés

Vidám Vasárnap - 2014. március 23. Megújítható-e a kereszténység, illetve hogyan tudja dinamizmusát, erejét visszanyerni, hogy a kisebbségi helyzetéből kiindulva a társadalomban újra tért hódítson, tömegeket nyerjen meg Jézus Krisztus evangéliumával Isten számára? Ha a kereszténységet a világi elvárásokhoz, követelményekhez igazítjuk, annak eredménye a teljes megsemmisülés. Vissza kell térnünk Isten beszédéhez, kegyelmi ajándékaihoz, amelyekkel Isten felruházta az első egyház vezetőit, képviselőit, Jézus Krisztus tanítványait. A kereszténység lényege nem vallásosságról, szabályok követéséről szól, hanem Isten erejének, hatalmának, természetfölötti megnyilvánulásainak sorozatában áll, amely az emberben új jellemet, új természetet, új erkölcsöt formál. Az Újszövetségben a Názáreti Jézus Krisztus a Szentlélekkel való beteljesedését követően minden ember számára megérinthetővé tette Isten gyógyító és szabadító erejét. A teljes adásért és további információkért keresse fel honlapunkat és facebook oldalunkat! http://vidamvasarnap.hu | http://facebook.com/vidamvasarnap